اطلاعات شرکت
نام شرکت :
منسوجات امیر
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

تولید و فروش انواع منسوجات توسط گروه تولیدی امیر

رو فرشی ، رو مبلی ، تشک ، ترمه ، زیر انداز ، روکش ، پتو

تماس با شرکت
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
فکس: