اطلاعات شرکت
نام شرکت :
قوری و سماور اکرامی
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

سماور ذغالي جنس برنجي ٣-٤-٦-٧-٨-٩-١٠ليتري
سماورگازي جنس استيل ٣-٤-٦-٧-٨-٩-١٠ليتري
ذغالي برنجي قلم كاري شده از٣تا١٠لبتر
ذغالي ساده برنجي از٣تا١٠ لیتری

تماس با شرکت
آدرس وبسایت:
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
شهر ري، دولت اباد، خيابان وحدت
فکس:
مشتریان

سوزني وساده ۳ تا ۱۰ لیتر

ذغالي برنجي قلم كاري شده از٣تا١٠لبتر

سماورگازي سوزني از٣تا١٠ليتر