اطلاعات شرکت
نام شرکت :
doctor wood
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

تولید کننده انواع میزهای ناهارخوری ، جلومبلی ، عسلی ، میز تلویزیون ، تخت خواب چوبی با صفحاتی از جنس چوب گردو و رزین اپوکسی و همچنین چوب های کاج ، بید و صنوبر

گالری
تماس با شرکت
آدرس وبسایت:
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
ایران استان همدان شهرستان نهاوند سازمان فنی و حرفه ای برادران واقع در کوهانی،سوله صنایع چوبی
فکس:
مدیران

اشکان زمانی

جوایز

مجوز تولید صنایع دستی

گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای

تقدیرنامه اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

پذیرش شده توسط پارک علم و فناوری

مشتریان

تولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع تخت خواب چوبی

ولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

ولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

ولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

ولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

ولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های تلویزیون ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های تلویزیون ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی

تولید انواع میز های ترکیبی چوب و رزین اپوکسی