اطلاعات شرکت
نام شرکت :
تزیینات و مصنوعات سنگ برادران اسدی
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

تزیینات و مصنوعات سنگ برادران اسدی

تماس با شرکت
آدرس وبسایت:
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
تهران_ کیلومتر ۴۰ بزرگراه خلیج فارس_ بعد از فرودگاه بین المللی_ حسن آباد فشافویه_ بعد از ابتدای شهرک صنعتی شمس آباد_ کوچه معراج_ انتهای کوچه_ سمت چپ_ درب آبی دوم_ پلاک ۲ کارگاه برادران اسدی
فکس: