اطلاعات شرکت
نام شرکت :
تهیه و توزیع لوازم برقی به قیمت تعاونی
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

قسمت تجهیزات و تعمیرات مهندس غلامی 09366284413
تلگرام وات ساب 09175323961

گالری
تماس با شرکت
آدرس وبسایت:
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
شیراز،خیابان توحید بازار دشتی طبقه دومs45
فکس: