دنبال کردن
 

اطلاعات شرکت
نام شرکت :
ماشین سازی بوذری
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

تولیدکننده دستگاههای خم کاری
Manufacturer of spining machines 🇮🇷

گالری
تماس با شرکت
آدرس وبسایت:
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، خیابان ری
فکس: