اطلاعات شرکت
نام شرکت :
بازرگانی صادرات و واردات شریف تجارت تاک
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

سورت و بسته بندی
شرکت بازرگانی صادرات و واردات شریف تجارت تاک
شریفی

گالری
تماس با شرکت
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
شیراز شهرک صنعتی
فکس: