اطلاعات شرکت
نام شرکت :
بازرگانی ستاره
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

کارگزار رسمی گمرک
ترخیص کالا و خدمات بازرگانی، ثبت سفارش وگواهی مبدا و
کارت بازرگانی 09121860464-66699054

گالری
تماس با شرکت
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
فکس:
66315379