دنبال کردن
 

اطلاعات شرکت
نام شرکت :
مجتمع تولیدی آذین
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

🔰مجتمع تولیدی آذین🔰
🔵طراحی&تولید&اجرا🔴
🔵آدرس نمایشگاه: رفسنجان،خیابان امام حسن مجتبی(آهن فروشان) حدفاصل کوچه 6و8
@alborz.brick
تولیدی سنگ بیدارک۰۹۱۳۸۹۱۷۱۱۹

گالری
تماس با شرکت
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
رفسنجان،خیابان امام حسن مجتبی(آهن فروشان) حدفاصل کوچه 6و8
فکس: