دنبال کردن
 

اطلاعات شرکت
نام شرکت :
taminbarmrkzi
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

(بنگاه 🍎سیب🍎 سینا)
شماره تماس 👇👇👇👇👇
صادرات 🍎
فاروق شهامت:(09146727678)
ناصر تفکری:(09353915224)
علی رحمانی:(09353742308

تماس با شرکت
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
اشنویه سه راهی مسجد فاروق
فکس: