دنبال کردن
 

اطلاعات شرکت
نام شرکت :
خرما زاهدی نخیلات
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

خرما زاهدی نخیلات با مدیریت کهن

عابدی۰۹۱۷۶۷۲۱۴۲۶

گالری
تماس با شرکت
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
فکس: