دنبال کردن
 

اطلاعات شرکت
نام شرکت :
گالری صنایع دستی ملیله
دسته بندی شرکت :
تاریخ تاسیس شرکت :
درباره شرکت (کامل)

خلق و ارائه دست ساخته های دکوراتیو و هنری

ساعت بازدید 10 الی 22

کانادا:0016476062728

گالری: 7341 3223-071

مدیریت: 2551 572 0937

 

گالری صنایع دستی ملیله

شیراز.روبروی.درب.موزه.حمام.وکیل/

 

گالری
تماس با شرکت
پست الکترونیکی:
شماره تلفن:
شماره همراه:
آدرس:
شیراز.روبروی.درب.موزه.حمام.وکیل
فکس: